UTEMILJÖER SOM MÄNNISKOR TRIVS I

 

Vi gör staden skönare. Green Landscaping är Sveriges ledande företag på att skapa och sköta utomhusmiljöer som människor trivs i. Vi arbetar med utemiljöer. På alla nivåer och alla tider på året. Vi hjälper dig att förvalta din utemiljö och erbjuder även specialisttjänster. Från parkvård, markanläggning, grönyteskötsel, trädvård och skogsvård till idrottsplaner och fritidsanläggningar, gator och vägar samt vintertidens snö- och halkbekämpning. Vår erfarenhet och kunskap gör att vi kan erbjuda funktionella, hållbara och långsiktiga lösningar för din utemiljö. Kontakta oss för att veta mer om vad vi kan göra för dig!

 

Våra tjänster

Grönyteskötsel

Parkskötsel. Renhållning. Drift och underhåll av parker, bostadsområden, fastigheter och industritomter.

Finplanering

Planteringar. Anläggning av plattor. Stenläggning. Anläggning av gräsmatta. Trädplantering.

Markanläggning

Markarbeten. Schakt. Husgrunder. VVS.

Snö- och halkbekämpning

Snöröjning. Halkbekämpning. Jour och beredskap.

 

 

 

 

 

 

 

 

Träd- och skogsvård

Trädvård. Trädflytt. Arboristtjänster. Skogsvård. Naturvård. Växtbäddsrenovering. Trädkonsultation.

Sport och fritid

Drift, underhåll och anläggning av sportanläggningar, fritidsanläggningar, idrottsplaner och golfbanor. Sports Turf Management.

Gata och väg

Drift och underhåll av gator och vägar.

Expertis och kunskap

Lekplatsbesiktningar. Sedumtak. Dagvattenhantering. Grundisolering. Klottersanering. Utbildningar.

Skicka förfrågan

Green-bloggen

Följ vår medarbetare Annsofi Sjöman i Norrtälje. I bloggen varvar hon rapporter från vardagen med reflektioner kring jobbet.

Mycket har hänt den 6 Sep

Mycket har hänt sen sist. Vi har bland annat fått vetskap om att vi tyvärr inte ...

Utställning Soldäck Societetsparken den 10 Jun

Så var det dags att ställa ut våra fina soldäck. För att göra dem ännu ...

Soldäck Societetsparken den 27 Maj

Så var vi igång med ytterligare ett roligt projekt. Från tanke och idé till verklighet. I ...

Senaste nytt

GML Sport lägger hybridgräs åt IFK Göteborg den 16 Sep

Greens dotterbolag GML Sport anlägger hybrisgräsplan åt IFK Göteborg. Händelsen uppmärksammas i media, då Blåvitt är ...

Green Landscaping inför digitala lönespecifikationer den 30 Aug

I samarbete med Kivra inför Green under oktober digitala lönespecifikationer. Digitalisering av våra utskick är ett ...

Vi minskar våra utsläpp för andra året i rad den 5 Jul

Green Landscapings klimatbokslut för 2015 visar att vårt arbete med att minska utsläpp från våra ...
X

Kontakta oss


Kontaktuppgifter

Kontakta oss:

Green Landscaping AB
Jägershillgatan 14
213 75 Malmö