Om Green

Vi gör staden skönare. Green Landscaping är Sveriges ledande företag på att skapa och sköta utomhusmiljöer som människor trivs i. Vi arbetar med utemiljöer. På alla nivåer och alla tider på året. Vi förädlar våra kunders utemiljö genom att bygga och sköta enligt våra gröna ideal. Från markanläggning, grönytor, träd- och skogsvård till sport- och fritidsanläggningar, gator och vägar och vintertidens snö- och halkbekämpning. Antalet anställda är cirka 400 och omsättningen 680 MSEK.

 

Affärsidé, vision och slogan

Vår affärsidé: Vi förädlar kundens utemiljö genom att bygga och sköta enligt våra gröna ideal.

Vår vision: Att med engagemang, innovation, styrka och ett hållbart företagande skapa en grön stad för alla.

Vår slogan: Vi gör staden skönare.

 

Vår historia

Green Landscaping bildades fredagen den 16 april 2010 genom en sammanslagning av Jungs, Landscaping, Mark & Trädgårdsanläggare Sjunnesson, Qbikum och Miljöbyggarna Stockholm. Green Landscaping är idag en av Sveriges ledande aktörer med all specialistkunskap inom skötsel och anläggning av utemiljö. Hösten 2013 tillkom Jacksons Trädvård, våren 2014 blev GML Sport en del av koncernen och sedan sommaren 2017 ingår även Tranemo Trädgårdstjänst och Björnentreprenad.

Senaste nytt

Björnentreprenad blir en del av Green Landscaping den 18 Jul

Från och med den 7 juli ingår Björnentreprenad i Green Landscaping-koncernen. För både Green och ...

Ökat fokus på hållbarhet minskar våra utsläpp för tredje året i rad den 7 Jul

Green Landscapings klimatbokslut för 2016 visar att vårt arbete med att minska utsläpp från framför ...

Tranemo Trädgårdstjänst blir en del av Green Landscaping den 26 Jun

Från och med den 1 juli ingår Tranemo Trädgårdstjänst i Green Landscaping-koncernen. Med samarbetet ökar ...
X

Kontakta oss


Kontaktuppgifter

Kontakta oss:

Green Landscaping AB
Jägershillgatan 14
213 75 Malmö