Ökat fokus på hållbarhet minskar våra utsläpp för tredje året i rad

2017-07-07

CO2 per omsättning

Green Landscapings klimatbokslut för 2016 visar att vårt arbete med att minska utsläpp från framför allt våra egna fordon och maskiner ger resultat och att vi för tredje året i rad ser en minskning av vår klimatbelastning.

För att förstå och aktivt arbeta med klimatpåverkan, genomför Green varje år ett klimatbokslut. Genom klimatbokslutet får vi en bild av vår klimatpåverkan och vilka delar vi ska adressera för att minska våra utsläpp. Klimatbokslutet för 2016 visar att vi förbrukade 1453 ton koldioxid eller 0,0025 ton per omsättning och håller därmed i den nedåtgående trend som vi kunde se början till för tre år sedan.

Bränsleförbrukningen, som står för majoriteten av våra utsläpp, har stått i fokus i det strukturerade arbetet för att minska klimatpåverkan de senaste åren. Detta ger fortsatt resultat och vi ökar fokus framgent genom att tillsätta fler resurser som aktivt arbetar med optimering av vår fordonsflotta, ur såväl klimat- och effektiviserings- som ekonomiskt perspektiv. Bland 2017 års miljömål finns minskning av bränsleförbrukning och föryngring av fordonsparken.

Green tillsatte under året en Miljögrupp, som under 2017 fått utökat uppdrag och nu arbetar med hållbarhet som helhet. Bland gruppens huvuduppgifter ingår att stötta linjecheferna i arbetet att uppnå våra mål inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö.

Genom plantering av träd, buskar och sedum arbetar vi med att kompensera för våra utsläpp. Träd bidrar till ekosystemtjänster som avkylning, dagvattenreglering och upptag av föroreningar. Under 2016 planterade vi 575 träd, vilket ger en kompensation på 26% av vår koldioxidförbrukning. Vi förlänger dessutom trädens levnadsprocess genom att vi renoverar trädens växtbäddar, ett specialiserat arbete som ständigt utvecklas och förbättras.

– Våra satsningar inom hållbarhet kommer att intensifieras de kommande åren, då vi vill ta ett större ansvar för vår verksamhet ur ett långsiktigt och brett perspektiv. För Green är det en självklarhet att ligga i framkant på miljösidan, säger Johan Nordström, VD för Green Landscaping.

För mer information, kontakta Pierre Kubalski, COO, tel: 070-104 28 15.

Green-bloggen

Följ vår medarbetare Annsofi Sjöman i Norrtälje. I bloggen varvar hon rapporter från vardagen med reflektioner kring jobbet.

Senaste nytt

Green Landscaping offentliggör notering på Nasdaq First North och prospekt i samband därmed den 13 Mar

Läs hela pressmeddelandet och besök koncerngruppens hemsida för infromation: http://www.greenlandscapinggroup.se/  

Green Landscaping offentliggör avsikt att notera bolagets aktier på Nasdaq First North den 1 Mar

Läs mer på koncernens gemensamma hemsida www.greenlandscapinggroup.se

Jordelit blir en del av Green Landscaping den 6 Dec

Från och med den 24 november ingår Svensk Jordelit AB i Green Landscaping-koncernen. Samgåendet mellan ...
X

Kontakta oss

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Kontaktuppgifter

Kontakta oss:

Green Landscaping AB
Jägershillgatan 14
213 75 Malmö