Adressändring i Lunda – Green flyttar ihop med Svensk Markservice

7 feb 2019

Från och med den 1 februari 2019 flyttar Greens verksamhet i Lunda, Region Öst, ihop med Svensk Markservice verksamhet på samma ort.

Samlokaliseringen är ett led i samgåendet mellan bolagen och syftar till att stötta den lokala affären och ökat samarbete. Med båda bolag i samma lokaler får våra kunder ta del av en ännu starkare leverantör av grönyteskötsel och anläggning, med ett bredare utbud av tjänster, starkare lokal närvaro och fler kompetenser hos våra medarbetare.

Greens nya adress i Lunda blir:

Green Landscaping AB 
Fagerstagatan 58 
163 53 Spånga

Har du frågor om flytten?
Kontakta Pierre Kubalski, t.f. regionchef för Öst, tel: 070 104 28 15.