TEAM

Bild av Kent Ramström

Regionchef Öst

Kent Ramström

070-108 78 69

@

Distriktschef

Georgios Panagopoulos

070-1087905

@

Distriktschef

Fredrik Eriksson

070-108 78 76

@

Distriktschef

Mikael Ohlsson

070-108 77 36

@

Bild av Martin Hansson

Platschef Region Syd

Martin Hansson

070-108 71 00

@

Arbetschef

Jonas Rönneholm

070-108 71 98

@

Arbetschef

Björn Svensson

070-108 70 58

@

Arbetschef

Adam Lundgren

070-108 71 11

@

Arbetschef

Christian Månsson

070-108 70 48

@

Arbetschef

Björn Svensson

070-108 70 58

@

Arbetschef

Björn Svensson

070-108 70 58

@

Bild av Hans Lagerström

Regionchef Väst

Hans Lagerström

070-108 74 18

@

Arbetschef

Marcus Järvinen

070-108 74 89

@

Arbetschef

Henrik Svensson

070-108 73 30

@

Arbetschef

Joakim Nogander

070-108 74 13

@

Arbetschef

Mikael Lagerström

070-108 79 13

@

Distriktschef

Roger Breid

070-108 76 31

@

Bild av Johan Nordström

VD

Johan Nordström

070-838 58 12

@

Bild av Carl-Fredrik Meijer

CFO

Carl-Fredrik Meijer

070-108 70 19

@

Bild av Pierre Kubalski

COO

Pierre Kubalski

070-104 28 15

@

Bild av Jakob Körner

Strategi/Inköp

Jakob Körner

070-108 70 13

@

Bild av Johannes Vock

Affärsutvecklingschef

Johannes Vock

076-764 75 64

@

Bild av Sharon Lind

Kommunikation/Hållbarhet

Sharon Lind

070-108 78 19

@

Bild av Ebba Svenskog

tf Kommunikation/Hållbarhet

Ebba Svenskog

070-108 77 84

@

green landscaping välkommenframtiden avsiktförklaring 2018

Avsiktsförklaring tecknad med Välkommen till Framtiden

25 Sep 2018

Green Landscaping har inom ramen för initiativet Green Steps tecknat en avsiktsförklaring med Välkommen till Framtiden och Göteborgs stad. Ambitionen är att erbjuda upp till 15 personer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden en anställning, motsvarande 30% av deltagarna i Välkommen till Framtiden.

Deltagande i Greens Steps och Välkommen till Framtidens traineeprogram med fokus på nyanlända utan grundskole- eller gymnasiekompetens startar i januari 2019. Målet med traineeprogrammet är att genom individanpassad ”lära i arbete” kompetensutveckla deltagarna inom grönyteskötsel. Green Landscapings anställda erbjuder deltagarna i Green Steps mentorskap och deltagarna får tillgång till en arbetsplats och ett sammanhang. Efter senast 24 månader får deltagarna branschcertifiering som motsvarar en gymnasieutbildning och framtida karriärmöjligheter.

Redan under våren lanserade Green Steps sitt pilotprojekt tillsammans med Arb.Vux i Göteborg, där sju personer har erbjudits en anställning hos Green Landscaping. Välkommen till Framtiden är en samverkan mellan AB Framtiden, Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Folkuniversitetet och Arbetsförmedlingen.

-Green Landscaping har behov av kompetent personal, och vi kan erbjuda en arbetsplats full av möjligheter. Idag hamnar många med utländsk bakgrund och låg utbildningsnivå utanför arbetsmarknaden, och saknar möjligheter att komma in utan kompletterande utbildning. Genom Green Steps tar vi ansvar för integrationen och får möjlighet att bidra till en bättre framtid för våra deltagare, men även ett bättre samhällsklimat genom ett minskat utanförskap, säger Johan Nordström, VD för Green Landscaping.

-Vi ser fram mot ett samarbete inom Välkommen till Framtiden där vi tillsammans skapar förutsättningar för nyanlända att komma till en riktig arbetsplats och ett riktigt jobb, säger Bo Strandberg, Processledare för Välkommen Framtiden.

För ytterligare information: 
Johan Nordström, VD Green Landscaping Group, 070-838 58 12, johan.nordstrom@greenlandscaping.se