Fabs i Alingsås ger Green förnyat förtroende

18 maj 2016

Ingareds nya skola i Alingsås

Green Landscaping har på nytt vunnit en offentlig upphandling avseende skötsel av utemiljön kring Alingsås kommuns fastigheter.

Avtalet omfattar grönyteskötsel och vinterväghållning av den yttre miljön på daghem, skolor och kommersiella fastigheter som det kommunala bolaget Fabs förvaltar åt Alingsås kommun. Under säsong kommer som mest sex medarbetare att jobba med leveransen, under ledning av Marcus Järvinen, arbetsledare.

Det nya avtalet sträcker sig från och med 2016-06-01 till och med 2020-05-31, med möjlighet till ytterligare tre års förlängning. Green har varit Fabs huvudleverantör av motsvarande tjänster sedan 2012.

– Avtalet är viktigt för att vi även fortsättningsvis vara den största entreprenören i Alingsås, säger Hans Lagerström, regionchef för Region Väst, Green Landscaping.

– Fabs ser mycket positivt fram emot en ny avtalsperiod med Green Landscaping, som borgar för ett gott samarbete och en känsla av trygghet, säger Lotta Rosenberg, fastighetschef på Fabs.

Fabs är ett kommunägt bolag som äger, förvaltar och hyr ut fastigheter i Alingsås kommun. Fastighetsbeståndet består av drygt 200 000 m² lokalyta, bestående av bland annat industrilokaler, kontor till kommunala förvaltningar och företag samt kulturhistoriska byggnader. Läs mer på www.fabs.se.

Vill du veta mer om det nya avtalet med Fabs? Kontakta Hans Lagerström, regionchef Region Väst, tel: 010-499 74 18.

Bilden föreställer Ingareds nya skola i Alingsås. Foto: Fabs.