Från parkering till park – Englundaparken Greens senaste nybygge

13 Nov 2014

Englundaparken

Under sommaren och hösten har en helt ny park växt fram i Solna Business Park. 

Englundaparken i Solna Business Park står nu på den plats där det tidigare bara fanns parkeringsplatser. I somras revs parkeringen och arbetet fortsatte sedan med anläggning nytt tätskikt och uppbyggnad av parken. Anläggningen av den ca 1000 kvadratmeter stora parken genomfördes på uppdrag av Fabege.

Förvandlingen utfördes av Greens medarbetare i samarbete med underentreprenörer för bland annat smidesarbeten och bevattning, under ledning av Greens produktionschef Tommy Blomberg.

Har du frågor om projektet? Kontakta Tommy Blomberg, tommy.blomberg@greenlandscaping.se, produktionschef, tel 010-499 77 45.