Green får förnyat förtroende från Malmö stad

6 Dec 2016

Trädallé i Remonthagen, Malmö stad

Green har vunnit en option om två år tillhörande det befintliga avtalet med Malmö stad.

Avtalet gäller drift och underhåll av grönytor samt hårdgjorda ytor i de östra delarna av Malmö stad östra. Green har ansvarat för entreprenaden sedan 2012 och denna option gäller till och med den 30 mars 2019.

– Att vi vunnit optionen visar att Malmö stad är nöjda med vår leverans. De är professionella beställare och vi har ett mycket bra samarbete, så vi ser fram emot fler år tillsammans, säger Christina Sundström, regionchef.

Har du frågor om avtalet? Kontakta Christina Sundström, regionchef, tel: 070-108 71 00.