Green får nytt kontrakt i Olskroken, Göteborg

10 okt 2011

Utemiljön högprioriterad i Olskroken.

Från och med den 1 november tar Green Landscaping hand om utemiljön i de Poseidonägda fastigheterna i Olskroken i östra delarna av centrala Göteborg. Kontraktet är i första hand på två år, med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Affären är på omkring 5 miljoner kronor per år, inklusive förbättringsåtgärder i utemiljön.

Olskroken ligger några minuters färd med spårvagn från Göteborgs innerstad. De flesta av husen byggdes i början av 1980-talet och tanken med området har varit att bevara charmen i den tidigare bebyggelsen, med trivsamma gatustråk och inbyggda gårdsmiljöer. Poseidon äger 4.000 av lägenheterna i området och den tillhörande utemiljön ska framöver skötas av Green Landscaping. Uppdraget går ut på att ta hand om renhållning, grönytor, innergårdar, uteplatser och lekplatser.

– Poseidon har höga krav på hur utemiljön ska skötas för att göra det så bra som möjligt för de boende, säger Ulf Svantesson, distriktschef på Green Landscaping i Göteborg.

– Vår grundidé är att man ska städa utemiljön ofta och då undvika brandkårsutryckningar när något är fel. Tätare besök innebär även att området hålls under bättre uppsikt, säger Lennart Wahlstedt, trädgårdscontroller på Poseidon.

Flera arbetsgrupper från Green Landscaping kommer att arbeta i området sommartid. Vintertid är personalstyrkan lite mindre då det främst handlar om städning, allmän tillsyn samt snöröjning och halkbekämpning på trottoarer och gångbanor. I uppdraget ingår även underhållsarbeten som dräneringsarbeten, renovering av asfaltytor samt ombyggnation av utemiljön.

– Vi har Poseidon som kund sedan tidigare, bland annat inom området Linné-Guldheden, och att vi nu fått ytterligare ett kontrakt är glädjande och visar att vi har deras förtroende, säger Ronny Samuelsson, regionchef på Green Landscaping.
För ytterligare information kontakta:

Ulf Svantesson, disktriktschef Green Landscaping, tel: 010-4997400, e-mail: ulf.svantesson@greenlandscaping.se
Hans Josefsson, VD Green Landscaping, tel: 010-499 70 08, e-mail: hans.josefsson@greenlandscaping.se