Green får nytt uppdrag – ska vårda miljön vid kulturskatter

20 jun 2011

Green Landscaping har fått ett nytt kontrakt gällande skötsel av utemiljöer i Stockholm. Denna gång är det med Statens Fastighetsverk som uppdragsgivare.

– Vi är stolta över att få vårda några av Sveriges största kulturskatter, såsom Kungliga Operan, säger Carl-Johan Thorell, regionchef Green Landscaping, Region Öst.

Uppdraget, som startar den 1 juli, handlar om att sköta perenna växter, planteringar och renhållning. Och det inte i vilka miljöer som helst; förutom Kungliga Operan så gäller det Dramaten, Hallwylska museet, Sjöhistoriska museet, samt bland annat Vasamuseet på Djurgården. Totalt handlar det om elva fastigheter.

– Det är centrala platser där mycket människor rör sig, inte minst turister, säger Carl-Johan Thorell.

På Djurgården handlar det mycket om att sköta grönytor, bland annat med många perenna växter. I de centralare delarna av Stockholm, t ex vid Dramatentrappan, är det främst renhållning.

– Det passar oss fint. Vi finns redan på Norrmalm och på Kungsholmen och kan hitta synergier när det gäller parkskötsel och snöröjning.

Kontraktet är på två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

För ytterligare information kontakta gärna:

Carl-Johan Thorell, regionchef Green Landscaping, Region Öst, tel: 0701-087820, e-mail: carljohan.thorell@greenlandscaping.se

Hans Josefsson, VD Green Landscaping, tel: 010-499 70 08, e-mail: hans.josefsson@greenlandscaping.se