Green höjer kompetensen

9 feb 2017

TCYK 2017

Just nu yrkescertifieras 20 Green-medarbetare i Stockholm och Norrtälje med omnejd inom växtkännedom.

Genom utbildningen höjer vi kompetensen hos våra medarbetare och kan därmed ta på oss mer avancerade trädgårdsarbeten, någonting som innebär en förbättring både för våra kunder och för Green som företag.

Utbildningen bedrivs i enlighet med TCYK (Trädgårdsnäringens centrala yrkeskommitté) och ger medarbetarna yrkesbevis inom växtkännedom. TCYK verkar för att, genom samverkan mellan olika intressenter inom trädgårdsnäringen, höja kvalitet och status på grönytearbete och trädgårdsanläggning. Läs mer om TCYK.

Bilden ovan visar Greens 20 nya yrkescertifierade medarbetare. Foto: Georgios Panagopoulos.

Har du frågor om yrkescertifieringen på Green? Kontakta Georgios Panagopoulos, distriktschef, tel: 070-108 79 05.