Green höjer NKI

9 jan 2015

Resultatet för 2014 års kundundersökning har inkommit och glädjande är att Green höjer NKI (Nöjd Kund Index).

NKI har ökat till 74, jämfört med förra årets 73. Även svarsfrekvensen har ökat från förra årets 58% till årets 60%.

Det förbättrade resultatet visar att de åtgärder Green satt in under året givit effekt. De frågor som förbättrats mest är ”Det är lätt att få tag på min kontaktperson på Green Landscaping när jag behöver det” och ”Green Landscapings tjänster stämmer överens med de beskrivningar vi på förhand fått”. Nu fortsätter arbetet med att ytterligare förbättra och utveckla produktionen, utbudet samt kommunikationen med kunderna, utifrån resultaten i undersökningen.

Greens kundundersökning genomfördes i samarbete med företaget Enkätfabriken under november och december. Undersökningen består av telefonintervjuer med Greens största kunder. Syftet med undersökningen är att skapa en bild av kundernas syn på företaget och vilka faktorer som påverkar denna i högst grad.

Vill du veta mer om kundundersökningen? Kontakta Sharon Lind, Kommunikation, tel: 010-499 78 19, e-post: sharon.lind@greenlandscaping.se