Green Landscaping får nytt storkontrakt

20 apr 2011

Green Landscaping har fått en ny stororder i Linköping. Det handlar om yttre skötsel av förskolor, skolor och omsorgsfastigheter samt några sportfastigheter. Den 4-åriga ordern är på totalt ca 14 miljoner SEK. Beställare är Lejonfastigheter i Linköping.

Green Landscaping arbetar med skötsel och anläggning av utemiljöer och företaget är idag en av de största aktörerna i landet inom sitt område. Den 8 april undertecknades en ny stororder. Denna gång i Linköping, inklusive ytterområden som Ekängen, Bankekind, Sturefors, Linghem med flera. Avtalet börjar gälla från den 1 maj i år.

– Detta är vår största order hittills i år i Östergötland. Det omfattar skötsel av hårdgjorda ytor samt skötsel av gröna ytor såsom buskar, träd och planteringar. Vinterväghållning ingår också i avtalet, säger distriktschef Henrik Anderson, Green Landscaping Linköping.

Magnus Sundqvist är affärsområdeschef för Kunskapshus i Lejonfastigheter:

– Utemiljön för våra skolungdomar och förskolebarn är ett prioriterat och jätteviktigt område för oss. Vi har haft bra inledande möten med Green Landscaping och de har mycket bra referenser, vilket har varit viktigt vid val av entreprenör.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Anderson, distriktschef Green Landscaping, tel: 070-108 76 02, e-mail: henrik.anderson@greenlandscaping.se

eller

Hans Josefsson, VD Green Landscaping, tel: 010-499 70 08, e-mail: hans.josefsson@greenlandscaping.se