Green Landscaping inspirerar i Botkyrka

28 maj 2019

I början av maj deltog Michael Royson från Green Landscaping på DUA:s halvdagskonferens där vi gavs tillfälle att sprida goda exempel från vårt traineeprogram Green Steps. Ett program som bygger på ett mentorskap och kombinerar utbildning och arbetserfarenhet.

Karin Eriksson från Regeringskansliet deltog i konferensen och berättade om de aktiviteter som bedrivs inom DUA – Delegationen för unga och nyanlända till arbete. Syftet är att bidra till minskad ungdomsarbetslöshet och genom samverkan mellan kommunen och arbetsförmedlingen bidra till att nyanlända kommer ut i arbetslivet.

Michael berättade också om vilka förbättringar vi anser bör göras från regerings och kommunalt håll för att underlätta för företagen att anställa socialt utsatta.

Från Botkyrka deltog förutom kommun och arbetsförmedling även flera lokala och regionala företag.

Dagen avslutades med en inspirationsföreläsaren och multientreprenören Michel Issa där ett av budskapen var att bli en ”möjliggörare”. Allt är möjligt om man gör det möjligt.

Har du frågor om Green Steps, kontakta Michael Royson, 0736-40 63 80.

 

Foto: Michael Royson från Green Landscaping och Kerstin Berglund, Arbetsmarknadschef Botkyrka kommun samt Michel Issa.