Green Landscaping restaurerar Sveriges längsta fruktträdsallé

12 okt 2017

På Ekerö kyrkväg finns Sveriges längsta fruktträdsallé, 700 meter lång och med både äppel- och päronträd. Green har på uppdrag av Trafikverket restaurerat allén genom att ta bort gamla träd, renoverat växtbäddar och nyplanterat träd.

Green är sedan några år verksamma ute på Mälaröarna och jobbar bland annat med drift och underhåll av det statliga vägnätverket. Under sommaren efterfrågade Trafikverket spetskompetens inom trädhantering. Distriktschef Georgios Panagopoulos tog sig an restaureringsprojektet, tillsammans med ett team som med omsorg har förbättrat trädalléns förutsättningar att förbli fruktbärande och praktfull.

Green Landscaping medarbetare har lång erfarenhet vad det gäller renovering av växtbäddar, plantering och skötsel av träd. Greens ”trädgrupp” i Region Öst är experter på att få träd att trivas i stadsmiljö. Träden i stan är ansträngda då rötterna samsas med kablar och ledningar och de omkringliggande hårda ytorna leder undan regnvattnet. Greens trädgrupp finner innovativa lösningar att ge träden näring, luft och vatten. Bland annat genom växtbäddsrenovering och att ansluta brunnar med speciella rör som överför regnvatten direkt till rötterna. Bland annat används kolmakadam för att få träden att trivas och mackadammet fungerar även väl som dränering för de omkringliggande ytor som ofta är hårt belastade av både människor och bilar, berättar Georgios.

För mer information? Kontakta Georgios Panagopoulos. Tel: 070 108 79 05