Green Landscaping tar hand om skötseln av östra Malmö

13 Dec 2011

Green Landscaping tog i dagarna hem upphandlingen om skötseln av utemiljön i östra Malmö. Start sker den 1 april nästa år och entreprenadtiden sträcker sig i första hand över fem år. Detta är Green Landscapings största entreprenad hittills, kontraktet är på 17,5 miljoner SEK per år för driften plus 4-5 miljoner SEK per år för underhållsarbeten.

– Att Green Landscaping återigen har tecknat avtal med Malmö stad känns jättebra, kommenterar Christina Sundström, regionchef på Green Landscaping.

Det är Malmö stads avdelning för drift och underhåll som står bakom upphandlingen. De berörda områdena är stadsdelarna Rosengård, Husie och Kirseberg.

– Green Landscaping ska sköta och förvalta östra Malmö. Det handlar om allt ifrån grönytor till vägar. En av de viktigaste uppgifterna är renhållning av parkmiljöer, vägar och gångbanor, säger Martin Ahlman, verksamhetsansvarig inom drift och underhåll i Malmö stad, som hoppas på ett fortsatt bra samarbete.

Utöver det nya avtalet har Green Landscaping fått några extra beställningar. Det ena handlar om omvårdnad och plantering av nya träd. Malmö stad har haft stora problem med almsjukan under många års tid, vilket även har uppmärksammats i medierna. Hela 70 procent av träden i Malmö var just almar och alla har varit tvungna att fällas. Därför vill man fortsättningsvis undvika att ha ett dominerande trädslag vid nyplantering, och ett av Green Landscapings uppdrag under de närmaste åren blir att plantera en mängd olika sorters träd i de berörda områdena.

Den andra extrabeställningen som Green Landscaping redan har påbörjat, handlar om att bygga om den gamla tennisplanen på Rosengårdsfältet till kombiplan. Ny asfalt läggs, fotbollsmål och basketkorgar sätts upp och hela planen inhägnas. Ett projekt som med all sannolikhet kommer att glädja barnen i området under lång tid framöver.

För ytterligare information kontakta:

Christina Sundström, Regionchef Syd Green Landscaping, tel: 010-499 71 00,
e-mail: christina.sundström@greenlandscaping.se

Hans Josefsson, VD Green Landscaping, tel: 010-499 70 08,
e-mail: hans.josefsson@greenlandscaping.se