Green renoverar Spegeldammen vid Ulriksdals Slott

23 sep 2014

Spegeldamm 2014-09-19

Under september och oktober utför Green renovering av Ulriksdals slotts spegeldamm, en damm som bland annat verkat som fiskodlingsdamm under 1600-talet.

Renoveringen görs för att återge dammen den form och det utseende den hade i slutet av 1700-talet. I projektet ingår dessutom utgrävning och konstruktion av en ny strandskoning* i trä, allt enligt ritningar från 1770-talet. Dammen anlades i mitten av 1600-talet och verkade då som fiskodlingsdamm.

Under arbetets gång har Greens medarbetare hittat kullersten från 1800-talet. Vidare undersökning av dessa, i samarbete med arkeolog, pågår.

Projektet genomförs på uppdrag av Statens fastighetsverk och omfattar ca 1500 kvadratmeter. Arbetet sker under ledning av produktionschef Lovisa Hell.

Har du frågor om projektet? Kontakta Robert de Montigny, Anbud och kalkyl, tel 010-499 70 14, robert.demontigny@greenlandscaping.se

*Strandskoning – beklädnad med uppgift att skydda en naturlig eller anlagd strandslänt motvattnets eroderande verkan. Källa: http://www.ne.se