Green sköter Helsingborgs östra stadsdelar

12 maj 2016

Ramlösa Brunnspark

Den 1 maj startade Green leveransen av drift och underhåll i östra Helsingborg.

Avtalet med Helsingborgs stad gäller till och med den 30 april 2018, med en option på ytterligare två år. I leveransen ingår skötsel av grönytor, lekplatser och gator. Bland annat ligger byggnadsminnesskyddade Ramlösa Brunnspark i området.

– Det är väldigt kul att vi utökar samarbetet med Helsingborgs stad i och med det här nya avtalet, säger Christina Sundström, regionchef för Region Syd.

Upp till tolv medarbetare kommer att arbeta inom avtalet. Ansvarig chef på Green är Jonas Rönneholm.

Har du frågor? Kontakta Christina Sundström, regionchef för Region Syd, tel: 010-499 71 00.

Ramlösa Brunnspark

Bilder från Ramlösa Brunnspark. Foto: Jonas Rönneholm.