Green skriver spännande avtal med Ikano

24 okt 2013

Köpcentrumet öppnar i slutet av april 2014 och delar av entreprenaden ska då stå färdig. Entreprenaden innefattar bl.a. parkeringsplats, entréytor, vägar samt trädplantering. Kontraktsumman är på 12 miljoner SEK. 
Ikano Retail Centres ägs av IKEA och Ikano Fastigheter. De äger shoppingcenter och volymhandelsplatser i hela Norden. 
– Tack vare att vi kom med många förbättringsförslag som kunde sänka kostnaderna vann vi förtroende hos Ikano, säger Robert de Montigny, anbudsingenjör på Green Landscaping i Stockholm. 
– Anbudsarbetet med just denna entreprenad är ett steg i rätt riktning mot att kunna erbjuda våra kunder olika typer av incitamentslösningar för framtida projekt. 
Arbetet påbörjas i slutet av oktober 2013. Helt färdig ska entreprenaden vara lagom till midsommar 2014. 

För ytterligare information kontakta: 
Karin Ringholm, distriktschef Stockholm Anläggning, Green Landscaping: Tel: 010-499 78 51, e-mail: karin.ringholm@greenlandscaping.se 
Hans Josefsson, VD, Green Landscaping: Tel: 010-499 70 08, email: hans.josefsson@greenlandscaping.se