Green tecknar nytt avtal med Stockholmshem i Hässelby

18 Nov 2014

Stockholmshem

Green Landscaping har vunnit ett avtal gällande skötsel av det kommunala fastighetsbolaget Stockholmshems utemiljö i Hässelby.

Uppdraget omfattar skötsel av utemiljö, inklusive snöröjning och halkbekämpning för två bostadsområden i Hässelby gård respektive Hässelby strand. Årsomsättningen beräknas bli 2 MSEK och under högsäsongen kommer som mest fyra-fem medarbetare att arbeta i leveransen. Uppdraget startade den 1 november och avtalet sträcker sig som längst till och med den 31 oktober 2019.

– Vi är glada över förtroendet att få Stockholmshemsom kund och vi kommer att lägga ett stort fokus på att leverera den kvalitetsom efterfrågas och samtidigt utveckla och förbättra avtalet över tid, sägerAnders Bertilsson, regionschef för Region Stockholm.

– Vi är verkligen imponerade av hur snabbt Greenredan är igång, trots kort varsel, säger Abdoll-Hossein Athari, kundförvaltarehos Stockholmshem.

 

För ytterligare information kontakta:

Anders Bertilsson, regionschef, tel 010-499 78 31, e-post anders.bertilsson@greenlandscaping.se

Joakim Forsell, distriktschef, tel 010- 499  78 38, e-post joakim.forsell@greenlandscaping.se