Green tecknar nytt skötselavtal i Staffanstorp

27 jan 2011

Green Landscaping AB och bostadsbolaget Staffanstorpshus AB har tecknat avtal avseende en markentreprenad.

Avtalet omfattar skötsel av utemiljö inklusive vinterväghållning och är värt ca. 5 MSEK. Uppdraget startar den 1 juli, 2011 och kontraktstiden är två år med möjlighet till två års förlängning. Martin Ågren, som sedan två år tillbaka ansvarar för markskötseln till Staffanstorps kommun, blir ansvarig produktionschef för avtalet.