Green vårdar universitetsmiljön i Lund

16 okt 2012

Green Landscaping har i dagarna vunnit en upphandling om drift och markskötsel av universitetsområdet i Lund. 

– Det var glädjande för oss att få lämna anbud till Akademiska Hus i Lund. I upphandlingen ingick också att personal går över till oss, säger Christina Sundström, distriktchef på Green Landscaping. 

Universitetsområdet sträcker sig från centrala Lund och norr ut till Kemicentrum. Den mark som Green Landscaping nu ska vårda tillhör många kända gamla universitetsbyggnader, såsom Helgonagården, gamla kirurgkliniken och universitetsbiblioteket. Runt kvarteret Paradis handlar det mycket om perennrabatter, gräs och häckar. Och runt LTH-området (Lunds Tekniska Högskola) är det gräs och stora parkytor som ska skötas och hållas rent. Vid Ekologihuset finns en del yttre mark som kräver särskild skötsel eftersom institutionen har egen odling där. Totalt är det aktuella området 376 000 kvm stort. 

– Jag är nöjd med att vi nu slutit ett avtal med Green och jag ser fram emot ett gott samarbete då vi och vår kund Lunds universitet sätter stort värde på den yttre miljön, säger John Erik Persson, fastighetschef på Akademiska Hus. 

Akademiska Hus är ett av Sveriges största fastighetsbolag och störst i landet som hyresvärd för universitet och högskolor. Akademiska Hus finns över hela landet, från Umeå i norr till Lund i söder. 

Entreprenaden startade den 1 oktober i år och pågår i två år, med möjlighet till förlängning på ett år i taget. 

– Totalt handlar det om cirka 4 miljoner kronor per år för driften. Då är även vinterväghållning och vissa servicejobb inräknat, säger Christina Sundström på Green Landscaping. 

För ytterligare information kontakta: 
Hans Josefsson, VD Green Landscaping, tel: 010-499 70 08, email: hans.josefsson@greenlandscaping.se