Green växer med avtalet med Svenska Bostäder

2 maj 2011

Hans Josefsson och Svenska Bostäders Amra Barlov Lindqvist, affärsområdeschef Järva, signerar det tre-åriga kontraktet mellan Green Landscaping och Svenska Bostäder.

Green Landscaping vann upphandlingen kring markskötsel av utemiljö i Järvaområdet i norra Stockholm. Kontraktet, som är treårigt – med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år, handlar totalt om 13, 5 miljoner kronor. Beställare är bostadsbolaget Svenska Bostäder. Den 1 maj trädde avtalet i kraft.

De stadsdelar som berörs är Tensta, Kista, Husby, Akalla och Rinkeby.

– Det är ett viktigt kontrakt för oss, vi vill gärna etablera oss på dessa orter. Vi startar upp en ny depå för detta område och kommer att hyra lokaler på plats, säger Lars Sandström, distriktschef för markskötsel Stockholm på Green Landscaping.

Entreprenadupphandlingen är gjord som en outsourcing, vilket innebär att Svenska Bostäders personal på området får möjlighet att bli anställda av Green Landscaping. Sex personer kommer att gå över till Green Landscaping. Erik Olsson på Green Landscaping kommer att vara produktionschef för projektet. Uppdraget handlar om gräsklippning, ogräsrensning, städning, bevattning samt snöröjning vintertid.

Svenska Bostäder är Sveriges största bostadsbolag. Företaget äger och förvaltar bostäder och lokaler i Stockholm. Stefan Mattson är chefsträdgårdsmästare på Svenska Bostäder:

– Eftersom sommaren kom så plötsligt i år så växer gräs och ogräs snabbt i värmen. Det gäller att hänga på direkt så man inte kommer efter.

För ytterligare information kontakta:

Lars Sandström, distriktschef Stockholm, Green Landscaping, tel: 070-108 78 39, e-mail: lars.sandstrom@greenlandscaping.se
Eller
Hans Josefsson, VD, Green Landscaping, tel: 010-499 70 08, e-mail: hans.josefsson@greenlandscaping.se