Green vinner rekordstort uppdrag

14 jun 2012

Green Landscaping har idag signerat ett av de största avtalen i Sverige någonsin inom skötsel av yttre miljöer. Det handlar bland annat om parker, gator och grönområden i Norrtälje med omnejd. Beställare är Norrtälje kommun. 

Uppdraget sträcker sig i första hand över fem år med möjlighet till förlängning i ytterligare fem år. Start sker den 1 oktober i år. 

– Det här är en ovanligt bred entreprenad. Den omfattar bland annat 1,4 miljoner kvadratmeter hårdgjorda ytor, ca 15 mil gator, 4 km gång- och cykelvägar och 300 hektar parkmark, säger Tom Johansson, t f gatu- och parkchef i Norrtälje kommun. 

Därutöver tillkommer vinterväghållning på samtliga kommunens fastigheter, såsom skolor och daghem. 

– Vi räknar med en omfattning på detta uppdrag på ca 60-70 miljoner kronor per år, lite avhängigt av hur vintrarna blir. För oss är det en genombrottsaffär med ett så stort uppdrag med så mycket vägskötsel, säger Hans Josefsson, VD på Green Landscaping. 

Även skötseln av Norrtälje hamn och Campus Roslagen (gamla LV3) ingår i upphandlingen. 

– Hela projektet är jättespännande. Entreprenaden är en funktionsentreprenad, vilket innebär att vi tar ett helhetansvar och står även för planeringen kring hur arbetet ska utföras. En stor del av arbetet ligger inom det administrativa området säger Tony Olsson, verksamhetsutvecklingschef på Green Landscaping och projektledare för uppstarten av projektet. 

I uppstartskedet kommer sex personer från Green Landscaping att arbeta i projektet. När produktionen är igång växlar man upp till betydligt fler heltidsanställda, plus ett nätverk av lokala entreprenörer som idag är verksamma inom Norrtälje kommun. 

För ytterligare information kontakta: 

Hans Josefsson, VD Green Landscaping, tel: 010-499 70 08, email: hans.josefsson@greenlandscaping.se 

Tony Olsson, verksamhetsutvecklingschef Green Landscaping, tel: 0708-582 504, email: tony.olsson@greenlandscaping.se