Greens arbete med Ständiga förbättringar i media

26 jan 2015

SLA-bladet nr 4 2014

I det senaste numret av SLA-bladet, Greens arbetsgivarorganisations medlemsblad, kan du läsa om Greens satsning på Ständiga förbättringar.

Under 2015 kommer Green att införa ett arbetssätt med Ständiga förbättringar i hela organisationen. Detta har uppmärksammats av SLA-bladet, som skriver om satsningen i sitt senaste nummer. Läs mer i SLA-bladet nr 4 2014.
SLA (Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet) är Greens arbetsgivarorganisation och företräder ca 4 000 medlemsföretag med verksamhet inom skogsbruk, jordbruk, djursjukvård, golf och trädgårdsnäringen.
Har du frågor om Greens arbete med Ständiga förbättringar? Kontakta Sharon Lind, Kommunikation, tel: 010-499 78 19, e-post: sharon.lind@greenlandscaping.se.