Greens klimatbokslut

3 sep 2013

Sedan 2010 gör Green årligen ett klimatbokslut. Klimatpåverkan är nu 22,9 tCO2e/anställd. 

I klimatbokslutet kvantifieras Greens klimatpåverkan genom att mäta direkta och indirekt utsläpp av CO2-ekvivalenter (CO2e) – både totalt och per anställd. Ett syfte med klimatbokslutet är att utifrån resultatet arbeta med klimatförbättrande åtgärder och reducera utsläpp av växthusgaser. Ett exempel på en klimatförbättrande aktivitet som genomförs är att utbilda alla Greens medarbetare i eco-driving. Ett annat syfte är att Green i framtiden skall kunna lämna klimatanpassade anbud, där projektets miljöpåverkan är klimatkompenserat. 

Green utför klimatbokslutet i samarbete med klimatanalysföretaget U&We. Utsläppsberäkningarna omfattar alla sex växthusgaser. I det senaste klimatbokslutet utökades scopet till att även gälla underentreprenörers transporter samt användning av torv- och jordprodukter för att än bättre reflektera Greens klimatpåverkan. Utfallet blev 22,9 ton CO2e/FTE*.
Önskas mer information kontakta Ronny Samuelsson, KMA-ansvarig, ronny.samuelsson@greenlandscaping.se.
*FTE: Heltidsanställd