Grönt tak på forskningscentret European Spallation Source

13 okt 2017

Strax norr om Lund byggs ett unikt forskningscentrum. European Spallation Source (ESS) heter den sameuropeiska materialforskningsanläggning som kommer att bli världsledande inom partikelfysik. Green är med i detta stora anläggningsprojektet och sätter vår gröna prägel genom anläggning av nästan 10 000 kvm grönt tak.

Forskningsanläggningen kan liknas vid ett gigantiskt mikroskop där neutroner används för att studera och analysera prover på atom- och molekylnivå. Skanska står bakom bygget och under ESS:s gröna tak kommer forskare ifrån hela världen att samlas och studera framtidens material. Green har under fem veckor agerat underleverantör åt Byggros. I vår är förhoppningen att ESS:s tak kommer att lysa lika grönt som de omkringliggande skånska fälten.

Starka medarbetare
Greens medarbetare gjort en stark insats och för hand lagt ut cirka 1000 ton jord, 800 kg sticklingar och 30 kg av en gräs- och blomblandning. ESS är för tillfället ett av Europas största anläggningsprojekt med en budget på 1,8 miljarder euro. Green har fått utföra sitt arbete i etapper och med hänsyn till de andra 400 personer som befinner sig/utför arbete på området. -Under tidspress och minst sagt speciella omständigheter har arbetsledare Fredrik Johansson och hans engagerade team gjort ett fantastiskt jobb, säger Greens Björn Svensson, Arbetschef Lund.

Höga krav men Green levererar
Forskningsanläggningen är upprättad i området av Lunds högsta punkt. Greens medarbetare har dessutom befunnit sig 16 meter upp på anläggningens tak. Där har höstens snålblåst minst sagt gjort sig påmind. Med en mobil tornkran och mankraft som enda hjälpmedel har ändå det gröna taket lagts ut enligt tidsplan. Fredrik har inte tidigare anlagt ett tak i denna storlek och omfattning. Dessutom är vi först i Sverige att jobba med ett nytt fallskyddssystem från DiSafe. Det så kallade LineMulti-systemet är flexibelt och kan installeras utan att takmembranet punkteras. Således slipper man köldbryggor och risk för fuktskador. Vajersystemet ger takarbetarna stor rörelsefrihet. -Jag har tillsammans med tre andra från Green fått utbildning och special kompetens att genomföra besiktningar av det nya systemet, berättar Fredrik engagerat. Kunden Byggros är nöjda med Greens insatts och förhoppningen är att detta leder till fler anläggnings och besiktningsjobb. – Att vara del av ett så stort anläggningsprojekt som ESS har varit jättekul och en upplevelse i sig, säger Fredrik avslutningsvis.

Har du frågor? Kontakta Björn Svensson 070 108 70 58