Hela Green ISO-certifierat

23 maj 2011

Green Landscaping AB är sedan i mars i år certifierat enligt ledningssystemen ISO-9001 och ISO-14001.

– Resan påbörjades 2007, året därpå certifierades Region Väst. Hösten 2010 inleddes en förnyelsefas, vilken inneburit att hela företaget nu är certifierat, säger Ronny Samuelsson, kvalitets- och miljöansvarig.

– Enligt lagen om offentlig upphandling kan kunden inte ställa krav på certifiering, men man ska alltid kunna redovisa sitt kvalitets- och miljöledningssystem, fortsätter han. I Allmänna bestämmelser, som är ett styrande regelverk för hur kund och entreprenör ska agera, har man kommit överens om att i B2B ska alla affärer innehålla en projektplan, dvs en kvalitets- och miljöplan, vilket vi haft sedan tidigare.

Att Green Landscaping nu tagit steget och blivit certifierat helt och fullt innebär att företaget uppfyller kvalitets- och miljöstandardens alla krav. Standarden är ett system som handlar om att ställa krav på, samt leda och styra hela verksamheten.
– Vi skapar förutsättningar för medarbetarna att definiera och följa upp projektens mål. För kunder är det självklart en fördel med ett företag som har en kvalitetsstämpel så som detta innebär.

– Vi ska nu arbeta vidare med att fördjupa implementeringen och vidareutveckla systemet. Kvalitets- och miljöarbete är en ständigt pågående process, säger Ronny Samuelsson.