Klimatbokslut 2013

29 apr 2014

För att förstå och aktivt arbeta med klimatpåverkan, har Green Landscaping genomfört sitt fjärde årsklimatbokslut. Nytt för 2013 är att Jacksons Trädvård är inkluderade vilket gett en ökning av det totala bruttoutsläppet. Däremot har CO2e per medarbetare gått ner med hela 33 % vilket är ett resultat vi är stolta över. 

Under 2013 har Green aktivt arbetat med en rad åtgärder kring företagets direkta utsläpp. Eftersom vi själva kan kontrollera dessa utsläpp samt att de utgör nästan 40 % av företagets totala utsläpp har det varit ett viktigt område att fokusera på. Exempelvis har vi satsat på ecoDriving, som syftar till sparsam och ekonomisk körning för att värna om miljön, vilket gett positiva resultat. Utsläppet för företagsägda fordon minskade med över 9 % mellan 2012 och 2013. 

– Jag är jätteglad över att våra utsläpp per medarbetare har gått ned då vi har valt en ambitiös miljöstrategi i företaget. Mest glad är jag över att se en så stor minskning kring våra egna fordon och maskiner. Det betyder att våra medarbetare har förstått vikten av att fokusera på det område som vi just nu kan påverka mest, säger Hans Josefsson, VD på Green Landscaping. 

Årets klimatbokslut är historiskt då Green Landscaping som första kund till ZeroMission genomfört klimatbokslutet i systemet Our Impacts på svenska. Tidningen The Environmentalist har utsett Our Impacts till bästa program för utsläppsberäkningar baserat på the Greenhouse Gas Protocol. 

Underentreprenörer står för den näst högsta utsläppsmängden i Greens klimatbokslut 2013. Det finns en framtidsvision om närmare samarbete med de största leverantörerna för att gemensamt arbeta för en mer miljövänlig produktion och minskade utsläpp. 

För mer information, kontakta Emilia Carlblom, Verksamhetsutveckling. 
emilia.carlblom@greenlandscaping.se