Välkomna Markservice Sthlm och Grön Stad

Den 1 april hälsar vi våra nya dotterbolag Markservice Sthlm och Grön Stad välkomna

12 apr 2021

De nya bolagen omfattar delar av Svensk Markservice och Green Landscaping i Stockholm och består av samma glada gäng, som utför samma goda arbete till samma höga kvalitet. Grön Stad levererar grönyteskötsel inom främst Stockholms innerstad, med visionen att skapa en grön stad för nästa generation. Markservice Sthlm knyter an till styrkan hos Svensk Markservice och vill skapa trivsel, glädje och välmående åt människor, djur och natur.

De två nya bolagen är fristående dotterbolag inom Green Landscaping Group AB (publ) och är resultatet av den sammanslagning av Svensk Markservice AB och Green Landscaping AB som genomfördes hösten 2018. Vi har arbetat konsekvent med att utveckla de bästa delarna från Svensk Markservice och Green Landscaping vad gäller såväl rutiner som arbetssätt och integrerat dem till ännu bättre verksamheter. Bolagiseringen är ett naturligt nästa steg för att ta verksamheten till nya höjder.

För dig som kund kommer förändringen främst att handla om avtalstekniska aspekter. Att du får behålla de kontaktpersoner och medarbetare du har lärt känna är av högsta vikt för oss och du ska som kund känna dig trygg att vi sköter och utvecklar din utemiljö på ett effektivt och kundnära sätt.

Lagom till starten av de nya bolagen lanserar vi nya hemsidor, nya sociala kanaler och nya mejladresser. Du kan läsa mer och hitta kontaktuppgifter här:

www.markservicesthlm.se

www.gronstad.se