Nästa etapp av Green Steps

26 jun 2018

Green Landscapings traineeprogram Green Steps har under veckan fått 5 nya deltagare, bland andra Sama från Libyen, Sani med ursprung i Iran och Mohammad från Syrien.

Under gårdagen välkomnades deltagarna av Hans Lagerström, Regionchef Väst och fick Green-kläder och en närmare presentation av vår verksamhet. Traineeprogrammet är ett nära samarbete med Göteborgs Stad och målet är att internt kompetensutveckla deltagarna till att nå branschens Yrkesbevis 1 – skötsel och förvaltning av utemiljö. Yrkesbeviset inbegriper kunskapskrav bland annat kring arbetsmiljö och säkerhet, grundläggande naturkunskap, maskinhållning samt renhållning av markanläggningar. Greens Steps bygger på ett mentorskap och deltagarnas individanpassade kompetensutveckling stöttas av yrkeskunniga medarbetare från Green.

Vi hälsar deltagarna välkomna till Green och nya utmaningar!

Har du frågor? Kontakta konsult Michael Royson. Tel: 073 640 63 80 eller Hans Lagerström, Regionchef Väst 070 108 74 18