Nya pilar planteras på Norr Mälarstrand

1 Nov 2011

Green Landscaping planterar nya pilar där de förgiftade träden tidigare stod på Norr Mälarstrand i Stockholm. De specialimporterade träden är så lika de oersättliga fontänpilarna som möjligt.

– I mitten av november kommer de nya träden direkt med trailers från Tyskland. Vid planteringen måste vi ta hjälp av en mobilkran eftersom de är fullstora och tunga, säger Karin Ringholm, distriktschef på Green Landscaping i Stockholm.

Det var i somras som sex av de ståtliga gamla pilarna längs med paradgatan på Norr Mälarstrand vandaliserades. Någon hade borrat ett femton-tal hål i var och en av pilarna i allén. Dessutom hade gift sprutats in genom hålen. Händelsen väckte upprörda känslor hos befolkningen och ett otal artiklar, tv-inslag och bloggar kommenterade det inträffade. Stockholm stad har polisanmält händelsen som rubriceras som grov skadegörelse.

Green Landscaping har fått uppdraget att växtbäddsrenovera och plantera nya pilträd.

– När träden kommer är de lika höga som de övriga träden i allén, det vill säga 12 till 15 meter höga. Stamomfånget kommer att växa till sig med tiden, säger Karin Ringholm.

– Jag är jätteglad för att vi lyckats få så stora träd. I och med att Green Landscaping gör noggranna förberedelser så bäddar det för ett bra resultat, säger Björn Embrén, Trafikkontorets trädexpert i Stockholm Stad.
Hela den befintliga växtbädden grävs ur för att ta bort de förorenade massorna och en ny, som består av en kompostblandning med pimpsten, byggs upp. Under träden läggs makadam för att träden inte ska sätta sig.

Det varma vädret i Europa gör dock att man inte kan säga exakt när träden kommer.

– Träden måste avlövas före flytt. Då går de in i vila och suger i sig näring från bladen och lagrar på så sätt energi inför vinterperioden, säger Björn Embrén.

Även närliggande perennytor har förstörts eftersom giftet spilldes ut. Dessa ytor kommer att återplanteras till våren, enligt Karin Ringholm.
För ytterligare information kontakta:

Karin Ringholm, Distriktschef Stockholm Green Landscaping,
Tel: 010-499 78 51, e-mail: karin.ringholm@greenlandscaping.se

Hans Josefsson, VD Green Landscaping,
Tel: 010-499 70 08, e-mail: hans.josefsson@greenlandscaping.se