Nytt avtal med Alingsås kommun avseende parkdrift och markskötsel

30 jan 2015

Nolhaga slottspark

I konkurrens med sju andra utemiljöföretag har Green Landscaping vunnit Alingsås kommuns upphandling avseende parkdrift och markskötsel.

Uppdraget innefattar parkdrift och markskötsel i Alingsås centrum. Green kommer att utföra bland annat grönyteskötsel, renhållning och utplantering av växter på uppdrag av Tekniska förvaltningen på Alingsås kommun.

Avtalet förväntas omsätta ca 5 MSEK per år och sträcker sig över tre år, med möjlighet till ett års förlängning. De tolv medarbetare som idag är anställda av kommunen kommer att erbjudas tjänst hos Green. Kontraktsstart är den 1 april 2015. Ansvarig chef hos Green är Joakim Nogander, produktionschef.

– Vi har sedan tidigare ett mycket bra samarbete med Alingsås kommun och känner att även de är nöjda med utfallet av denna upphandling. Med detta avtal blir vi den klart största aktören inom utemiljö i Alingsåsområdet och jag har en stor förhoppning att det skall ge möjlighet till fler uppdrag i Alingsås och dess kranskommuner, säger Hans Lagerström, regionchef.

– Det känns positivt att få möjlighet att visa sin hemkommun vilket bra jobb Green Landscaping kan utföra. En stor och viktig del i denna affär är att vi inte blir så sårbara utan har en stor kompetens och personalstyrka på orten, vilket kommer att vara en stor fördel för kommunen, säger Joakim Nogander, produktionschef.

– Det känns tryggt, såväl ur personal- som skötselperspektiv, att det är Green Landscaping som tar över parkskötseln. Ett etablerat och välrenommerat företag som jag känner stort förtroende för. Jag har anledning att tro på ett gott samarbete framöver, säger Agneta Wendesten, stadsträdgårdsmästare på Tekniska förvaltningen i Alingsås kommun.

För ytterligare information kontakta:
Hans Josefsson, VD, 010-499 70 08
Hans Lagerström, regionchef, 010-499 74 18