Nytt skötselavtal i Syd!

11 sep 2018

Green har vunnit en upphandling avseende skötsel av grönytor vid dagvattendammar i sex stycken skånska kommuner på uppdrag åt NSVA. 

NSVA ansvarar sedan 2009 för den kommunala vatten- och avloppsverksamheten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp.

I uppdraget som Green vunnit ingår att utföra skötsel i form av gräsklippning, slaghackning, slyröjning och renhållning vid 168 objekt. Alltifrån stora dammar till diken. Speciellt under vår och sommar kommer skötselinsatserna kräva stor hänsyn till den flora och fauna som finns i och runt dammarna.

Avtalet är på två år med möjlighet till förlängning i fyra år.

Vill du veta mer eller har frågor? Kontakta Martin Hansson, Regionchef Syd, tel: 0701-08 71 00