Planteringssäsongen är ovanligt lång, vilket uppmärksammas av ABC

12 jan 2014

På Stockholms Stads och Trafikkontorets uppdrag har Green Landscaping planterat träd i januari – något som är mycket ovanligt enligt Britt-Marie Alvem, trädexpert på Trafikkontoret. 

– Det är ett jättebra år för att plantera träd, allting sover medan det varken är tjäle eller snö berättar Lisa Sundgren, trädgårdsanläggare på Green Landscaping. 

Se inslaget från ABC här

Green i ABC