TEAM

Bild av Kent Ramström

Regionchef Öst

Kent Ramström

070-108 78 69

@

Distriktschef

Georgios Panagopoulos

070-1087905

@

Distriktschef

Fredrik Eriksson

070-108 78 76

@

Distriktschef

Mikael Ohlsson

070-108 77 36

@

Bild av Martin Hansson

Platschef Region Syd

Martin Hansson

070-108 71 00

@

Arbetschef

Jonas Rönneholm

070-108 71 98

@

Arbetschef

Björn Svensson

070-108 70 58

@

Arbetschef

Adam Lundgren

070-108 71 11

@

Arbetschef

Christian Månsson

070-108 70 48

@

Arbetschef

Björn Svensson

070-108 70 58

@

Arbetschef

Björn Svensson

070-108 70 58

@

Bild av Hans Lagerström

Regionchef Väst

Hans Lagerström

070-108 74 18

@

Arbetschef

Marcus Järvinen

070-108 74 89

@

Arbetschef

Henrik Svensson

070-108 73 30

@

Arbetschef

Joakim Nogander

070-108 74 13

@

Arbetschef

Mikael Lagerström

070-108 79 13

@

Distriktschef

Roger Breid

070-108 76 31

@

Bild av Johan Nordström

VD

Johan Nordström

070-838 58 12

@

Bild av Carl-Fredrik Meijer

CFO

Carl-Fredrik Meijer

070-108 70 19

@

Bild av Pierre Kubalski

COO

Pierre Kubalski

070-104 28 15

@

Bild av Jakob Körner

Strategi/Inköp

Jakob Körner

070-108 70 13

@

Bild av Johannes Vock

Affärsutvecklingschef

Johannes Vock

076-764 75 64

@

Bild av Sharon Lind

Kommunikation/Hållbarhet

Sharon Lind

070-108 78 19

@

Bild av Ebba Svenskog

tf Kommunikation/Hållbarhet

Ebba Svenskog

070-108 77 84

@

Regnbågslekplatsen projektSöderomsöder GreenLandscaping Helsingborg

Regnbågslekplats i Helsingborg

18 Sep 2018

Regnbågslekplatsen i Helsingborg invigdes den 1 september och är en del av Helsingborgs stads projektet Söder om söder.

Söder om söder är ett projekt i Helsingborgs stad där grönområdena i fyra stadsdelar har förbättrats. Upphandlingen vann Green Landscaping i början av året och har arbetat med projektet från i våras och fram till början av september. Förutom att bygga lekplatsen med tema regnbågen, har vi rustat upp en vandringsled – Tallskogsleden – med bättre gångvägar, mer belysning, nya informationsskyltar, sitt- och grillplatser, plantering av träd, perenner och anläggning av ängsytor.

Vid frågor kontakta Martin Hansson, Platschef Region Syd: 070 108 71 00