Regnbågslekplats i Helsingborg

18 sep 2018

Regnbågslekplatsen i Helsingborg invigdes den 1 september och är en del av Helsingborgs stads projektet Söder om söder.

Söder om söder är ett projekt i Helsingborgs stad där grönområdena i fyra stadsdelar har förbättrats. Upphandlingen vann Green Landscaping i början av året och har arbetat med projektet från i våras och fram till början av september. Förutom att bygga lekplatsen med tema regnbågen, har vi rustat upp en vandringsled – Tallskogsleden – med bättre gångvägar, mer belysning, nya informationsskyltar, sitt- och grillplatser, plantering av träd, perenner och anläggning av ängsytor.

Vid frågor kontakta Martin Hansson, Platschef Region Syd: 070 108 71 00