Sprängt var det här!

19 jul 2018

Det är inte så ofta Green Landscaping får i uppdrag att utföra sprängningsarbete, men nu har det hänt.

I samband med schaktningsarbete vid ombyggnaden av skolgården vid Röstånga skola, ett uppdrag som vi vann under våren, stötte vi ganska omgående på berg. Beställarens uppdrag var tydligt -marknivån ska sänkas, berget ska bort.

Utför sprängningen gör Huldténs Schakt och Sprängning, medans Greens personal fått agera sprängvakter. Förutom sprängning och schakt ska vi bl a bygga trappor och en scen, nya markbeläggningar och belysning. Projektet ska vara slutfört i september.

Vill du veta mer eller har frågor? Kontakta Martin Hansson, 0701-08 71 00 eller Thomas Johnsson, 0701-08 77 78.