Svenska Bostäder ger Green förnyat förtroende

29 jun 2016

SB Husby

Green Landscaping har vunnit en offentlig upphandling avseende skötsel av utemiljön kring Svenska Bostäders fastigheter i nordvästra Stockholm.

Avtalet omfattar skötsel och felavhjälpande underhåll av utemiljöer året runt i Järva i nordvästra Stockholm (Akalla, Husby, Kista, Rinkeby och Tensta). Avtalet beräknas omsätta ca 10 MSEK per år. Det nya avtalet sträcker sig från och med 2017-05-01 till och med 2020-04-30, med möjlighet till ytterligare årslånga förlängningar i upp till sex år. Green har haft motsvarande uppdrag sedan 2011.

Mjuka parametrar vägde tungt i upphandlingen och Green fick högt betyg på den muntliga genomgång som ingick.

– Det är kul att kunna behålla ett ingånget kontrakt som går ut. Det är alltid mycket svårt att behålla kontrakt mer än en avtalsperiod, då många konkurrerar och vill in på långa avtal med hög årsomsättning hos stabila kunder, säger Johan Carselind, regionchef för Region Öst.

Svenska Bostäder grundades 1944 och ägs av Stockholms stad. Det är ett av Sveriges största bostadsbolag och bygger och förvaltar bland annat bostäder, kontor, butiker och offentliga verksamheter. Läs mer på www.svenskabostader.se.

Har du frågor? Kontakta Johan Carselind, regionchef Region Öst, tel: 070-108 77 43.

Bilden föreställer Oslogatan i Husby. Foto: Sara Larsson.