Tjänster

Markanläggning

Vi skapar trivsamma utemiljöer

Som utvecklare av utomhusmiljöer vill vi på Green Landscaping skapa säkra och rena miljöer som skänker njutning och välmående till de boende i respektive område. Vi utför alla slags anläggningsarbeten för att förbättra utemiljöerna i våra städer. Vi utför renovering av parker och grönområden samt montering av lekplatser och utegym.

 • Platt- och stensättning
 • Kantsten
 • Asfaltsläggning
 • Snickeriarbeten
 • Schaktning
 • VA-arbeten
 • Murar
 • Stengärdsgårdar
 • Belysning
 • Dammar
 • Kanaler
 • Broar
 • Lekutrustning
 • Utegym