Tjänster

Lekplatsbesiktning

Vi erbjuder en säker lekmiljö

Green Landscaping erbjuder besiktning av lekplatser för att skapa en trygg och säker lekmiljö.För att minska risken för personskador på lekplatser skall besiktning ske på befintliga lekplatser men även vid nyanläggning och ändring av utrustning.

Vi erbjuder nyanläggning, byte av utrustning eller om det var ett tag sedan den befintliga lekplatsen kontrollerades så är Greens certifierade besiktningsmän redo.

Vi utför fristående besiktningar och vi kan också erbjuda ett paket med en årlig besiktning inklusive två tillsyner, en under våren samt en under hösten.