Tjänster

Snö och halkbekämpning

Var beredd när vintern kommer

Det gäller att vara beredd när vintern kommer. Under den kalla årstiden har vi ständig beredskap och är tidigt ute när det fryser till eller börjar snöa för att säkerställa framkomligheten i området. På så vis minskar vi även riskerna för olycksfall i området.

Vi har maskiner för snöröjning och halkbekämpning och kompletterar med handskottning där det behövs. När snön smält och marken tinat sopar vi upp grus och sand. Behöver tak röjas kan vi även lösa det.

Ett par saker att tänka på inför vintern:

  • Vad är viktigt för dig/er som fastighetsägare när det kommer till vintern?
  • Vilka ytor ska halkbekämpas och snöröjas?
  • Vilka krav har ni på tillgängligheten och tider?
  • Vilka krav har ni på leveransen gällande miljö och arbetsmiljö?

Vill ni ha fler tips om vintern så ta gärna en kontakt så hjälper vi er!