Vi minskar våra utsläpp för andra året i rad

5 jul 2016

CO2 per medarbetare

Green Landscapings klimatbokslut för 2015 visar att vårt arbete med att minska utsläpp från våra egna fordon, maskiner och resor ger resultat och att vi för andra året i rad ser en minskning av vår klimatbelastning.

För att förstå och aktivt arbeta med klimatpåverkan, genomför Green varje år ett klimatbokslut. Genom klimatbokslutet får vi en bild av vår klimatpåverkan och vilka delar vi ska adressera för att minska våra utsläpp. Klimatbokslutet för 2015 visar att vi förbrukade 1768 ton CO2 eller 3,6 ton per medarbetare och håller därmed i den nedåtgående trend som vi kunde se början till för två år sedan.

Eftersom bränsleförbrukning står för majoriteten av våra utsläpp, ligger fortsatt fokus på våra fordon och maskiner. Under 2015 tillsatte vi en maskin- och fordonsansvarig, vars uppdrag är att skapa ett helhetsgrepp kring hur vi använder våra fordon och därmed också vår bränsleförbrukning. I år har vi infört elektroniska körjournaler i alla våra fordon för identifiering, kontroll och effektivisering av körsträckor samt upprättat en målsättning om vår att fordonspark ska vara max 10 år gammal. Vår tidigare satsning på ecoDriving, som syftar till sparsam och ekonomisk körning, fortsätter för att ytterligare minska vår klimatpåverkan.

Dessutom arbetar vi med att kompensera för våra utsläpp genom att plantera träd, då dessa bidrar till ekosystemtjänster som avkylning, dagvattenreglering och upptag av föroreningar. Under 2015 planterade vi 735 träd, vilket ger en kompensation på 27% av vår CO2-förbrukning per medarbetare.

– Alla våra medarbetare är med och bidrar till att vi ser en nedgång i våra utsläpp, säger Johan Nordström, VD för Green Landscaping.

För att ytterligare förbättra vårt arbete har vi under 2016 bildat en Miljögrupp som verkar för ökat fokus på miljöfrågor samt förbättrat vår interna miljöutbildning.

För mer information, kontakta Pierre Kubalski, COO, tel: 070-104 28 15.