TEAM

Bild av Kent Ramström

Regionchef Öst

Kent Ramström

070-108 78 69

@

Distriktschef

Georgios Panagopoulos

070-1087905

@

Distriktschef

Fredrik Eriksson

070-108 78 76

@

Distriktschef

Mikael Ohlsson

070-108 77 36

@

Bild av Martin Hansson

Platschef Region Syd

Martin Hansson

070-108 71 00

@

Arbetschef

Jonas Rönneholm

070-108 71 98

@

Arbetschef

Björn Svensson

070-108 70 58

@

Arbetschef

Adam Lundgren

070-108 71 11

@

Arbetschef

Christian Månsson

070-108 70 48

@

Arbetschef

Björn Svensson

070-108 70 58

@

Arbetschef

Björn Svensson

070-108 70 58

@

Bild av Hans Lagerström

Regionchef Väst

Hans Lagerström

070-108 74 18

@

Arbetschef

Marcus Järvinen

070-108 74 89

@

Arbetschef

Henrik Svensson

070-108 73 30

@

Arbetschef

Joakim Nogander

070-108 74 13

@

Arbetschef

Mikael Lagerström

070-108 79 13

@

Distriktschef

Roger Breid

070-108 76 31

@

Bild av Johan Nordström

VD

Johan Nordström

070-838 58 12

@

Bild av Carl-Fredrik Meijer

CFO

Carl-Fredrik Meijer

070-108 70 19

@

Bild av Pierre Kubalski

COO

Pierre Kubalski

070-104 28 15

@

Bild av Jakob Körner

Strategi/Inköp

Jakob Körner

070-108 70 13

@

Bild av Johannes Vock

Affärsutvecklingschef

Johannes Vock

076-764 75 64

@

Bild av Sharon Lind

Kommunikation/Hållbarhet

Sharon Lind

070-108 78 19

@

Bild av Ebba Svenskog

tf Kommunikation/Hållbarhet

Ebba Svenskog

070-108 77 84

@

Green hero

Gröna utemiljöer för alla

Där människor trivs fungerar allting bättre

Om Green

Green Landscaping skapar och sköter utomhusmiljöer som människor trivs i. Vi är verksamma i mellersta och södra Sverige. Våra kunder väljer oss för att vi är professionella i allt vi gör. I centrum finns vår personal som med sin kompetens och erfarenhet inspirerar våra kunder och realiserar deras drömmar om en vacker och funktionell utemiljö. En utemiljö som med våra tjänster inom skötsel och drift består under en lång tid.

FotografEszterSimone-178

Erfarenhet från er typ av verksamhet

Green Landscaping är en av Sveriges ledande aktörer inom parkvård, grönyteskötsel och anläggning av utemiljö. Våra kunder finns i hela samhället, både inom privat och offentlig sektor.

Kompetens för alla uppdrag

Vår erfarenhet och kunskap inom parkvård, grönyteskötsel och markanläggning gör att vi kan erbjuda funktionella och långsiktiga lösningar för din utemiljö.

FotografEszterSimone-84
FotografEszterSimone-151

Fokus på effektivitet

Med gröna fingrar, god kunskap och en sund dos kostnadseffektivt tänkande förvaltar vi din utemiljö på bästa sätt – året runt och oberoende av väder och vind.

Vi tar hand om helheten

Vår breda kännedom om allt från markarbeten och beläggningsmaterial till trädsvård och växter gör att vi kan erbjuda mesta möjliga inom utemiljö ur en given budget.

d-jameson-rage-223065-unsplash

Våra tjänster

 • Grönyteskötsel

  Grönyteskötsel och parkdrift

  Green Landscaping är proffs inom grönyteskötsel och parkdrift. Vi sköter gräsklippning och ogräsrensning och tar hand om allt från plantering till byggarbeten.

  Vi har ett stort utbud av tjänster, som till exempel:

  • Plantering av växter och träd
  • Beskärning av växter och träd
  • Renovering av gröna och hårda ytor
  • Byggnation
  • Besiktigande
  • Underhåll av lekplatser

  Listan kan göras lång och våra duktiga medarbetare fixar det mesta!

   

  Kontaktpersoner

  Bild av Kent Ramström

  Regionchef Öst

  Kent Ramström

  070-108 78 69

  @

  Bild av Martin Hansson

  Platschef Region Syd

  Martin Hansson

  070-108 71 00

  @

  Bild av Hans Lagerström

  Regionchef Väst

  Hans Lagerström

  070-108 74 18

  @

 • Finplanering

  Finplanering och plantering

  Green Landscaping gör parker eller grönytor till vackra och funktionella platser att vistas på.

  Våra tjänster för finplanering innefattar allt från plattsättning och anläggning av gräsmatta till mindre utsmyckningar och detaljer. Våra duktiga medarbetare planterar träd, buskar och blommor.

  Vi kompletterar även våra tjänster för markbeläggning och plantering av träd och buskar med nödvändig utrustning som exempelvis spångar och bänkar. För att optimera det estetiska utförandet av utemiljöer kan vi bistå med förslag på exempelvis växtväggar eller konst.

  Kontaktpersoner

  Bild av Kent Ramström

  Regionchef Öst

  Kent Ramström

  070-108 78 69

  @

  Bild av Martin Hansson

  Platschef Region Syd

  Martin Hansson

  070-108 71 00

  @

  Bild av Hans Lagerström

  Regionchef Väst

  Hans Lagerström

  070-108 74 18

  @

 • Snö och halkbekämpning

  Var beredd när vintern kommer

  Det gäller att vara beredd när vintern kommer. Under den kalla årstiden har vi ständig beredskap och är tidigt ute när det fryser till eller börjar snöa för att säkerställa framkomligheten i området. På så vis minskar vi även riskerna för olycksfall i området.

  Vi har maskiner för snöröjning och halkbekämpning och kompletterar med handskottning där det behövs. När snön smält och marken tinat sopar vi upp grus och sand. Behöver tak röjas kan vi även lösa det.

   

   

   

  Kontaktpersoner

  Bild av Kent Ramström

  Regionchef Öst

  Kent Ramström

  070-108 78 69

  @

  Bild av Martin Hansson

  Platschef Region Syd

  Martin Hansson

  070-108 71 00

  @

  Bild av Hans Lagerström

  Regionchef Väst

  Hans Lagerström

  070-108 74 18

  @

 • Expertis och kunskap

  Specialister på allt inom utemiljö

  Greens medarbetare har många olika kompetensområden och tillsammans har vi jobbat med det mesta som går att göra vad gäller utemiljö. Här nedan är några exempel – men vi tar oss även ann särskilda idéer eller önskemål. Vi älskar udda uppslag och att lösa problem.

  • Växtbäddsrenovering
  • Skelettjord
  • Plantering
  • Stora konstinstallationer
  • Lekplatsbesiktning
  • Sedumtak
  • Gräsklippning med hjälp av hästar eller betande kor/får
  • Växtväggar
  • Renovering av historiska milstolpar
  • Anläggning i känsliga miljöer, till exempel djurparker och nöjesfält
  • Dagvattenhantering
  • Garagesopning
  • Slamsugning
  • Helhetslösning för grön utomhusmiljö

  Kontaktpersoner

  Bild av Kent Ramström

  Regionchef Öst

  Kent Ramström

  070-108 78 69

  @

  Bild av Martin Hansson

  Platschef Region Syd

  Martin Hansson

  070-108 71 00

  @

  Bild av Hans Lagerström

  Regionchef Väst

  Hans Lagerström

  070-108 74 18

  @

 • Markanläggning

  Vi skapar trivsamma utemiljöer

  Som utvecklare av utomhusmiljöer vill vi på Green Landscaping skapa säkra och rena miljöer som skänker njutning och välmående till de boende i respektive område. Vi utför alla slags anläggningsarbeten för att förbättra utemiljöerna i våra städer. Vi utför renovering av parker och grönområden samt montering av lekplatser och utegym.

  • Platt- och stensättning
  • Kantsten
  • Asfaltsläggning
  • Snickeriarbeten
  • Schaktning
  • VA-arbeten
  • Murar
  • Stengärdsgårdar
  • Belysning
  • Dammar
  • Kanaler
  • Broar
  • Lekutrustning
  • Utegym

   

  Kontaktpersoner

  Bild av Kent Ramström

  Regionchef Öst

  Kent Ramström

  070-108 78 69

  @

  Bild av Martin Hansson

  Platschef Region Syd

  Martin Hansson

  070-108 71 00

  @

  Bild av Hans Lagerström

  Regionchef Väst

  Hans Lagerström

  070-108 74 18

  @

 • Lekplatsbesiktning

  Vi erbjuder en säker lekmiljö

  Green Landscaping erbjuder besiktning av lekplatser för att skapa en trygg och säker lekmiljö.För att minska risken för personskador på lekplatser skall besiktning ske på befintliga lekplatser men även vid nyanläggning och ändring av utrustning.

  Vi erbjuder nyanläggning, byte av utrustning eller om det var ett tag sedan den befintliga lekplatsen kontrollerades så är Greens certifierade besiktningsmän redo.

  Vi utför fristående besiktningar och vi kan också erbjuda ett paket med en årlig besiktning inklusive två tillsyner, en under våren samt en under hösten.

  Kontaktpersoner

  Bild av Kent Ramström

  Regionchef Öst

  Kent Ramström

  070-108 78 69

  @

  Bild av Martin Hansson

  Platschef Region Syd

  Martin Hansson

  070-108 71 00

  @

  Bild av Hans Lagerström

  Regionchef Väst

  Hans Lagerström

  070-108 74 18

  @

 • Servicetjänster

  Välskötta och gröna utemiljöer

  Green Landscaping erbjuder alla typer av servicearbeten för en mer trivsam och säker utemiljö. Allt från plantering och skötsel av rabatter, allmän renhållning och sanering av klotter.

  Våra medarbetare är utbildade i växtkunskap vilket innefattar bland annat beskärning, gräsklippning, växtkännedom och ogräsrensning. De ger dig gärna förslag på förbättringar av din utemiljö för optimalt utseende och bästa funktionalitet – alltid i enlighet med era önskemål och lokala förutsättningar.

  • Säsongsflor i urna
  • Nyplantering av träd
  • Reparationer av lekredskap
  • Rätning av kantstenar
  • Inventering av fallskydd i gallerbrunnar
  • Klotterrengörning
  • Tömning av soptunnor och grovsopor
  • Skräpplocking
  • Halkbekämpning

   

  Kontaktpersoner

  Bild av Kent Ramström

  Regionchef Öst

  Kent Ramström

  070-108 78 69

  @

  Bild av Martin Hansson

  Platschef Region Syd

  Martin Hansson

  070-108 71 00

  @

  Bild av Hans Lagerström

  Regionchef Väst

  Hans Lagerström

  070-108 74 18

  @

 • Sedumtak

  Grönska i staden med sedumtak

  Green Landscaping erbjuder helhetslösningar med anläggning och skötsel av sedumtak. Sedumtak bidrar bland annat till bullerdämpning, luftrening, främjande av biologisk mångfald och dagvattenhantering. Sedumtaket medför en naturskön och landskapsinspirerande bild i våra urbaniserade städer.

  Gröna tak motverkar uppvärmning av stadsmiljöer

  Ett sedumtak genererar olika ekosystemtjänster så som bullerdämpning, luftrening och hjälp med dagvattenhantering. Det isolerande taket skyddar mot värmen på sommaren och kylan på vintern. Det skapar ett behagligare inomhusklimat och leder dessutom till lägre kostnader för nedkylning och uppvärmning av fastigheter. Sedumtak medför många fördelar för klimat och miljö:

  • Risken för lokala översvämningar minskar genom att sedumtaket absorberar och fördröjer regnvatten
  • Luftfuktigheten i närmiljön ökar, tack vare att vattnet i växtligheten och i den fukthållande uppbyggnaden avdunstar i värme
  • Mängden damm och skadliga partiklar i luften minskar
  • Bullerdämpning genom bättre ljudisolering

  Vi utvecklar, anlägger och sköter sedumtak

  Vi har medarbetare som är certifierade inom anläggning och skötsel av sedumtak och vi arbetar ständigt med att förbättra våra processer samt säkerställa leverans i alla led.

  Ett sedumtak är en extensiv yta. Det innebär att taket normalt inte kräver några omfattande skötselinsatser. En väletablerad vegetationsyta behöver varken vattnas eller klippas. I vårt skötselprogram för sedumtak ingår följande:

  • Takbesök två gånger per år
  • Allmän översyn av ytorna
  • Bortstädning av främmande föremål
  • Rensning av eventuellt ogräs
  • Gödsling av taken på våren
  • Upprättande och överlämning av skötselprotokoll

  Kontaktpersoner

  Bild av Kent Ramström

  Regionchef Öst

  Kent Ramström

  070-108 78 69

  @

  Bild av Martin Hansson

  Platschef Region Syd

  Martin Hansson

  070-108 71 00

  @

  Bild av Hans Lagerström

  Regionchef Väst

  Hans Lagerström

  070-108 74 18

  @