Green erbjuder ny miljöanpassad ogräsbekämpning

10 jun 2014

SPUMA

Green Landscaping och NCC har tecknat ett leverantörsavtal kring en ny metod för ogräsbekämpning. Green Landscaping kan därmed erbjuda sina kunder att effektivt ogräsbekämpa gator och torg med den miljöanpassade, kemikaliefria metoden NCC Spuma®.

Avtalet innebär att Green Landscaping kommer att kunna erbjuda sina kunder att via NCC få sina gator, gångvägar, torgytor och övriga hårdgjorda ytor skonsamt bekämpade med metoden. Avtalet där NCC blir leverantör till Green Landscaping är löpande och omfattar verksamheten i hela landet.

NCC Spuma är en termisk och miljöanpassad metod som bekämpar ogräs utan några kemikalier. Metoden är utvecklad för att bekämpa oönskad vegetation på och kring trottoarer, vägkanter, refuger, parkeringsplatser, beväxta ytor och liknande. 

– För Green Landscaping är detta ytterligare ett steg i vår miljöprofilering. Att vi nu får en unik tillgång till att bekämpa ogräs med NCC Spuma ger oss en möjlighet att stärka vårt kunderbjudande. I våra tester har det mottagits mycket positivt av våra kunder, säger Hans Josefsson, VD Green Landscaping. 

För ytterligare information kontakta: 
Jakob Körner, affärsområdeschef Green Landscaping, tel. 010-499 70 13 
Joakim Ingves, distriktschef, Green Landscaping, tel. 010-499 70 35 

Fakta: Så här fungerar NCC Spuma 

  • Hett vatten sprids över ogräset. 
  • Det heta vattnet hålls varmt av isolerande skum baserat på majs och kokos. 
  • Den höga vattentemperaturen gör att cellstrukturen i ogräset på bara några minuter dör eller försvagas.
  • Även ogräsfrön förlorar förmågan att gro. 
  • NCC Spuma kan även användas för bekämpning av invasiva plantor såsom jättelokan, japansk pilört och nyponrosor, samt borttagning av tuggummi och rengöring av algbeläggning och fasader. 
  • Mer fakta, film och bilder hittas ncc.se/spuma