Green får förnyat förtroende från Norrtälje kommun

31 mar 2017

Vy mot Norrtälje hamn

Green har vunnit den offentliga upphandlingen av utemiljön i Norrtälje kommun.

Green vann avtalet i en offentlig upphandling i konkurrens med två andra utemiljöbolag. Leveransen startar den 1 oktober 2017 och sträcker sig i fem år framåt. Green har ansvarat för motsvarande uppdrag sedan 2012, vilket ger en total avtalstid på tio år.

– Avtalet är ett av Greens största och vi är mycket glada för att Norrtälje kommun har visat fortsatt stort förtroende för oss, mycket tack vare våra medarbetares engagemang och goda arbete under de år som vi verkat i kommunen, säger Johan Nordström, VD för Green Landscaping.

Det nya avtalet omfattar utförande av barmarksskötsel på gator och i parker samt funktionsentreprenad på vinterväghållningen i Norrtälje tätort. Tjänster som ingår är bland annat skötsel av gräsytor, buskar och blommor, slyröjning, städning och tömning av papperskorgar samt sandupptagning.

Har du frågor om det vunna avtalet? Kontakta Kent Ramström, regionchef, tel: 070-108 78 69.

Bild: Vy mot Norrtälje hamn. Foto: Annsofi Sjöman.