Green har fått förtroendet att sköta Vallentuna kommuns utemiljö

4 okt 2016

Grönyteskötsel

Från och med den 1 oktober sköter Green Landscaping Vallentuna kommuns parker och tomtmark.

Avtalet omfattar skötsel av park och tomtmark, inklusive kommunens verksamhetsfastigheter såsom skolor, förskolor, äldreboenden och LSS-boenden. Bland tjänsterna finns gräsklippning, beskärning, ogräsrensning, skötsel av blomsterprogram, vinterväghållning och markanläggning.

Green vann den offentliga upphandlingen under hösten, men på grund av att upphandlingen överklagats och nu ligger hos förvaltningsrätten i väntan på dom, omfattas skötseln av ett tidsbegränsat avtal som löper fram till den 15 maj 2017.

Värt att notera är att mjuka parametrar vägde tungt i upphandlingen och bland annat fick Green högsta betyg på den muntliga presentationen. Vallentuna kommun sätter stor vikt på god kommunikation mellan entreprenör och brukare samt att arbetena utförs med hög kompetens.

– Vi är oerhört glada över att ha fått förtroendet att sköta Vallentuna kommuns utemiljö under överklagandetiden. Vi hoppas på att vårt kontrakt vinner laga kraft, så att vi får fortsätta det fina arbetet som vi nu påbörjar ända fram till kontraktstidens slut 2020, säger Kent Ramström, regionchef för Region Sthlm.

Har du frågor? Kontakta Kent Ramström, regionchef för Region Sthlm, tel: 070-108 78 69.