Green Landscaping lanseras

16 apr 2010

Green Landscaping blir en av Sveriges största aktörer inom skötsel och anläggning av utemiljö.

Från fredag 16 april uppträder Jungs, Landscaping, Mark & Trädgårdsanläggare Sjunnesson och Qbikum under koncernnamnet Green Landscaping. Därmed blir vi en av Sveriges ledande aktörer med all specialistkunskap inom skötsel och anläggning av utemiljö. Marknaden för utemiljö uppskattas till c:a 12 miljarder SEK (2008). De tre senaste åren är den uppskattade årliga tillväxten 10-15 %.

Green Landscaping täcker hela mellersta och södra Sverige. Verksamheten är indelad i regionerna Väst, med säte i Göteborg, Öst, med säte i Stockholm samt Syd, med säte i Malmö där även vårt huvudkontor ligger. Våra medarbetare i de olika regionerna är desamma, likaså kontaktpersoner för gamla och nya kunder. Green Landscaping har cirka 500 anställda.
Vi erbjuder skötsel och anläggning av utemiljö i tätortsområden och våra kunder är främst kommuner, landsting, fastighets- och bostadsbolag samt bostadsrättsföreningar.
De företag som nu samlas under namnet Green Landscaping har erkänt gott rykte, lång erfarenhet och stor kunskap inom branschen sedan länge. Med Green Landscaping breddas erbjudandet, kompetensen och resurserna ytterligare.

Den slutgiltiga och legala fusionen kommer att ske under andra kvartalet, men redan nu byts logotyp på skyltar, fordon och personalens arbetskläder ut successivt.
I samband med lanseringen presenteras även den nya webbsajten www.greenlandscaping.se