Green Steps

1 jun 2018

Green Landscaping presenterar hållbarhetinitiativet Green Steps.

Green Steps är ett sätt att stärka möjligheterna för nyanlända och långtidsarbetslösa att komma in på arbetsmarknaden och samtidigt bidra till ett mer hållbart samhälle.

Traineeprogrammet Green Steps bygger på ett mentorskap och kombinerar utbildning och arbetserfarenhet.  Under året kommer mellan 20-30 deltagare att ingå i Green Steps. Deltagarna kommer att ges en individanpassad kompetensutveckling och praktisk erfarenhet tillsammans med en handledare från Green.

Målet är att utveckla kompetens som finns hos nyanlända och långtidsarbetslösa, bidra till minskat utanförskap i samhället och samtidigt skapa lojalitet och trivsel inom vår verksamhet.

Här kan du läsa mer om Green Steps.

Alternativt kontakta Michael Royson, tel: 073 640 63 80