Nöjda kunder höjer Greens Nöjd Kund-index

2 sep 2013

Utfallet av Greens årliga kundundersökning är positivt.

Green Landscaping genomför sedan 2012 en årlig kundundersökning på nationell basis för att öka förståelsen för hur kunderna uppfattar Greens tjänster och bemötande. Nästan 200 kunder deltog i undersökningen. 

Green har anlitat Enkätfabriken för att genomföra kundundersökningen. Svaren på de nitton frågorna samlas in via telefonintervjuer. För att ge ett sammanfattande mått på kundernas generella uppfattning om Green Landscaping ställdes i undersökningen också två så kallade Nöjd-Kund-Index-frågor (NKI). NKI för hela företaget blev 75 (skala 1-100) vilket är högre än genomsnittsresultat för liknande branscher. 

Noterbart är att för påståendet ”Jag kan rekommendera Green Landscaping som leverantör till andra” nåddes ett resultat på hela 77. Högst resultat nåddes på påståendet ”Green Landscapings anställda har ett positivt bemötande” med ett resultat på 81, vilket är mycket glädjande.