TEAM

Bild av Kent Ramström

Regionchef Öst

Kent Ramström

070-108 78 69

@

Distriktschef

Georgios Panagopoulos

070-1087905

@

Distriktschef

Fredrik Eriksson

070-108 78 76

@

Distriktschef

Mikael Ohlsson

070-108 77 36

@

Bild av Martin Hansson

Platschef Region Syd

Martin Hansson

070-108 71 00

@

Arbetschef

Jonas Rönneholm

070-108 71 98

@

Arbetschef

Björn Svensson

070-108 70 58

@

Arbetschef

Adam Lundgren

070-108 71 11

@

Arbetschef

Christian Månsson

070-108 70 48

@

Arbetschef

Björn Svensson

070-108 70 58

@

Arbetschef

Björn Svensson

070-108 70 58

@

Bild av Hans Lagerström

Regionchef Väst

Hans Lagerström

070-108 74 18

@

Arbetschef

Marcus Järvinen

070-108 74 89

@

Arbetschef

Henrik Svensson

070-108 73 30

@

Arbetschef

Joakim Nogander

070-108 74 13

@

Arbetschef

Mikael Lagerström

070-108 79 13

@

Distriktschef

Roger Breid

070-108 76 31

@

Bild av Johan Nordström

VD

Johan Nordström

070-838 58 12

@

Bild av Carl-Fredrik Meijer

CFO

Carl-Fredrik Meijer

070-108 70 19

@

Bild av Pierre Kubalski

COO

Pierre Kubalski

070-104 28 15

@

Bild av Jakob Körner

Strategi/Inköp

Jakob Körner

070-108 70 13

@

Bild av Johannes Vock

Affärsutvecklingschef

Johannes Vock

076-764 75 64

@

Bild av Sharon Lind

Kommunikation/Hållbarhet

Sharon Lind

070-108 78 19

@

Bild av Ebba Svenskog

tf Kommunikation/Hållbarhet

Ebba Svenskog

070-108 77 84

@

Ökat fokus på hållbarhet minskar våra utsläpp för tredje året i rad

7 Jul 2017

CO2 per omsättning

Green Landscapings klimatbokslut för 2016 visar att vårt arbete med att minska utsläpp från framför allt våra egna fordon och maskiner ger resultat och att vi för tredje året i rad ser en minskning av vår klimatbelastning.

För att förstå och aktivt arbeta med klimatpåverkan, genomför Green varje år ett klimatbokslut. Genom klimatbokslutet får vi en bild av vår klimatpåverkan och vilka delar vi ska adressera för att minska våra utsläpp. Klimatbokslutet för 2016 visar att vi förbrukade 1453 ton koldioxid eller 0,0025 ton per omsättning och håller därmed i den nedåtgående trend som vi kunde se början till för tre år sedan.

Bränsleförbrukningen, som står för majoriteten av våra utsläpp, har stått i fokus i det strukturerade arbetet för att minska klimatpåverkan de senaste åren. Detta ger fortsatt resultat och vi ökar fokus framgent genom att tillsätta fler resurser som aktivt arbetar med optimering av vår fordonsflotta, ur såväl klimat- och effektiviserings- som ekonomiskt perspektiv. Bland 2017 års miljömål finns minskning av bränsleförbrukning och föryngring av fordonsparken.

Green tillsatte under året en Miljögrupp, som under 2017 fått utökat uppdrag och nu arbetar med hållbarhet som helhet. Bland gruppens huvuduppgifter ingår att stötta linjecheferna i arbetet att uppnå våra mål inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö.

Genom plantering av träd, buskar och sedum arbetar vi med att kompensera för våra utsläpp. Träd bidrar till ekosystemtjänster som avkylning, dagvattenreglering och upptag av föroreningar. Under 2016 planterade vi 575 träd, vilket ger en kompensation på 26% av vår koldioxidförbrukning. Vi förlänger dessutom trädens levnadsprocess genom att vi renoverar trädens växtbäddar, ett specialiserat arbete som ständigt utvecklas och förbättras.

– Våra satsningar inom hållbarhet kommer att intensifieras de kommande åren, då vi vill ta ett större ansvar för vår verksamhet ur ett långsiktigt och brett perspektiv. För Green är det en självklarhet att ligga i framkant på miljösidan, säger Johan Nordström, VD för Green Landscaping.

För mer information, kontakta Pierre Kubalski, COO, tel: 070-104 28 15.